Straatpolitiek

Basis informatie cursus 

Straatpolitiek

Vrije Hogeschool, 2018

8 uur per week, zes weken lang.

De urgentie voor politiek handelen is hoog in Europa waar de kloof tussen rijk en arm groeit, terwijl de overheid zich terugtrekt. De diversiteit neemt toe en de angst voor het vreemde wordt groter. In tegenstelling tot de zo nodige politieke betrokkenheid is het vertrouwen in het politiek institutioneel handelen vanaf de jaren tachtig alleen maar afgenomen, zeker bij de jongeren.

Laten jongeren hun stem dan niet meer horen?

Wat blijkt: jongeren spreken nog steeds, maar steeds meer via buitenparlementaire acties op de straat en internet, die zowel publiek als persoonlijk zijn. Deze vorm van politieke betrokkenheid definiëren wij als straatpolitiek: een vorm van engagement die informeel en onconventioneel is.

In dit Lab leer je deze vorm van alternatieve politiek kennen en breng je hem ook meteen in praktijk door zelf een vorm van straatpolitiek te bedrijven.