2016-2116: de eeuw van verwantschap

‘Honderd jaar verwantschap: 2016-2116’

“Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam.” – Baruch Spinoza, Ethica (1677)

Waarom?

De actuele maatschappelijke problemen raken ons. Onder andere het migratievraagstuk, (mogelijke) oorlogen, de economische problemen van de laatste jaren, het groeiende populisme en de verschillende verhitte discussies omtrent cultuur, klimaat en voedsel hebben al veel samenlevingen uit balans gebracht. Door meerdere invloedrijke personen is opgeroepen vooral nu actief en coöperatief bij te dragen aan de verschillende debatten, te blijven praten en juist wat meer te verbroederen. Zo uitte Rob Riemen dat jonge generaties zich laten verneuken; bracht David van Reybrouck een ode aan de broederlijkheid; schrijft Paul Verhaeghe regelmatig en regelmatig over het einde van de autoriteit zoals we die nu kennen. Steeds meer prachtige initiatieven en oproepen ontstaan uit de hang naar verandering en verbroedering. In de praktijk blijkt dit echter een enorme opgave en leiden discussies nog te vaak tot een vergroting van de kloven tussen de verschillende kampen; het gepraat verandert in geschreeuw en elk begrip lijkt verloren te gaan. De roep om broederlijkheid is een interessante, want het blijkt in onze huidige samenlevingen inderdaad vaak ver te zoeken en inderdaad juist nu kan het ons best van pas komen.

Wat?

Broederlijkheid, het derde begrip van het motto uit de Franse revolutie, verdient een opleving en herleving. Voorafgaand aan gelijkheid en vrijheid komt broederlijkheid; het is in staat de eerste twee te bevorderen, te stimuleren en te verdedigen. We moeten weer op zoek naar een manier om samen te leven; in de moderniserende wereld blijkt samenleven namelijk steeds meer echt samen te moeten, in plaats van langs elkaar heen, elkaar ontwijkend. Broederlijkheid is echter een concept met een mannelijke connotatie. Aangezien wij in de eenentwintigste eeuw leven willen wij het concept ontdoen van die beperking en het moderniseren. Verwantschap is de nieuwe broederlijkheid. Hiermee behouden en benadrukken wij nog steeds de familiariteit, maar nu zonder het louter mannelijke: ook voor het vrouwelijke, het dierlijke en het natuurlijke is nu plaats.

Hoe?

In deze wereld komen betekent: een wereld aantreffen die door voorgangers is vormgegeven. Wij komen niet alleen in de wereld, maar met grote aantallen verschillende nieuwelingen. Deze verscheidenheid blijkt vaak problematisch. Wij geloven dat een bezielde aandacht voor verwantschap kan leiden tot een duurzame, verantwoordelijke en creatieve eenheid binnen deze verscheidenheid. Het belangrijkste blijft echter ook het omgekeerde: de waarborging van de prachtige verscheidenheid binnen de eenheid van onze natuur. Deze verscheidenheid werd in 1968 tijdens de Apollo 8 missie visueel verenigd in een topshot van onze planeet: het overzichtseffect als eenheid enerzijds en het individuele perspectief van de mens anderzijds.

Deze gedachten, dit streven leidde in januari 2016 tot de oprichting van 2116, een platform dat zich honderd jaar zal inzetten voor en aandacht zal geven aan verwantschap, eenheid in verscheidenheid.

Dit platform dient als spiegel voor mensen die op zoek zijn naar bewustzijn, als microfoon voor mensen met een zachte stem, als tafel en stoel voor hen die bereid zijn te converseren en te discussiëren, als boot voor hen die willen ontdekken, als broedplaats voor ideeën voor de toekomstige wereld. Samen leven met elkaar en de natuur betekent samen nadenken over de mogelijkheid daar van, de manier waarop. Het is dus van onmiskenbaar belang te participeren in het denkproces, te durven creëren, niet bang te zijn, open te zijn, te incasseren en te blijven leren. Voor 2116 betekent participeren in het debat omtrent de toekomst van het samenleven dat duurzame verwantschap de inzet is. Deze duurzame verwantschap willen wij bereiken door creatief te zijn in onze ideeën en inspiraties, zorgzaam en verantwoordelijk te zijn voor elkaar, en elkaar immer met respect te behandelen.

2116 zal zich langzaam, langzaam richting een utopie, richting verwantschap bewegen door middel van het publiceren van gedachten, essays, onderzoeken, verschillende kunstvormen, het organiseren van evenementen en het opstarten van projecten.

Wie?

Een concept wat ontstond tijdens vele nachtelijke discussies tussen twee vrienden, is binnen een aantal maanden uitgegroeid tot een project van velen. Momenteel bestaan we uit een groep van ongeveer veertig personen; we bestrijken meerdere landen, leeftijden en achtergronden. Deze groep is echter niet besloten, we hopen juist dat we alleen maar meer zullen groeien. Wat ons bindt is de bereidheid na te denken en te handelen, idealen om te zetten in acties. We willen ons actief, creatief en verantwoordelijk inzetten om de mogelijkheden van verwantschap te onderzoeken. Dit onderzoek willen we met zoveel mogelijk mensen doen, met in het achterhoofd dus altijd: het doel van denken is een uiteindelijk mogelijk doen.

Hoe kunnen we duurzaam samenleven met mens en natuur, als familie? Denk en doe jij mee? De eeuw der verwantschap is begonnen.